Kornelia Krukowska

Najciekawsze zdjęcie z 17-tego Spaceru?

Bardzo możliwe! Nietypowość i efektowność kadru wywołała spory aplauz osób śledzących nasze poczynania, jak i samych spacerowiczów. Dumna nowoczesność dzielnicy Stawki w jeszcze bardziej nowoczesnym ujęciu Kornelii Krukowskiej 🙂 Gratulujemy!

Stawki [fot. Kornelia Krukowska]